lørdag 5. september 2020

Dagens bibellesning: Johannes 13-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 13 Johannes 13 Johannes 13 Johannes 13
Johannes 14 Johannes 14 Johannes 14 Johannes 14
Johannes 15 Johannes 15 Johannes 15 Johannes 15


Utvalgt andakt

Dersom I blir i meg – da be om hva I vil, og I skal få det. Joh. 15,7

Å eie det rette bønnesinn er å eie det sinn som Gud er hjemme i. Dersom I blir i meg.

Da får de små og store ting som fyller hverdagen, den rette plass i vår bønn. Da vil bønnen bli for sjelen hva vingen er for fuglen.

Det er bare det sinn som Gud er hjemme i, som kan be om hva det vil. Helt – ubrutt – samfunn med Gud er det grunnleggende – det som alene har forjettelsen.

Bønn blir så naturlig da. Den blir ikke anstrengt, ikke en byrde, ikke en plikt. Den blir den frigjortes lykke.

En slik bønn kjenner ingen grenser. For det menneske i hvis sinn Gud er hjemme, blir det umulige mulig.

Bønnen er sikkert en av de gaver Gud gir oss som vi mest misforstår. Forsto vi den rett, ville vårt kristenliv bli nytt. Hvor vi derfor trenger å lære å be, så bønnen kunne bli det Gud har tenkt den til.

Herre Jesus, gi meg det sinn som du er hjemme i. Det sinn kan jeg ikke lage selv, men takk for at du kan gi meg det.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 13
Johannes 14
Johannes 15

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 13
Johannes 14
Johannes 15