mandag 5. oktober 2020

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 29-32

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

4 Mosebok 29 4 Mosebok 29 4 Mosebok 29 4 Mosebok 29
4 Mosebok 30 4 Mosebok 30 4 Mosebok 30 4 Mosebok 30
4 Mosebok 31 4 Mosebok 31 4 Mosebok 31 4 Mosebok 31
4 Mosebok 32 4 Mosebok 32 4 Mosebok 32 4 Mosebok 32


Utvalgt kommentar

Løfters gyldighet

4 Mos 30,1–3
Etter at Moses "i ett og alt" har gitt Israel de nettopp omtalte offerlover slik som Herren har pålagt ham (v. 1), går han over til å tale om de løfter som man frivillig ga Herren. Disse løfter sto ofte i nær forbindelse med et eller annet offer og blir derfor her omtalt i tilknytning til disse. Først presiseres der at sådanne løfter er bindende. Den som har lovet Herren noe "skal ikke bryte sitt ord". "Alt hva han har sagt skal han gjøre." Her omtales særlig løfter om "avhold i en eller annen ting" som ellers er tillatt. Slike løfter ga man Herren enten for å oppnå hans hjelp og velsignelse eller i takknemlighet over noe som Herren hadde gjort for en. Om disse løfter er gitt frivillig, skal de holdes. Det er den alminnelige regel.

4 Mos 30,4–6
Fra den alminnelige regel om at et løfte som er gitt Herren er bindende, er det dog visse unntakelser. Dette gjelder særlig kvinnen. Først nevnes da en hjemmeværende datter. Et løfte som hun gir Herren må godkjennes av hennes far. Hvis han ingen innvendinger har å gjøre, er løftet bindende. Innvendingene må da være reist samme dag som faren får kjennskap til det hun har lovet. Hvis han da straks "sier nei til det", er hun løst fra sitt løfte. I motsatt fall skal det holdes. – Den unge datter kan tenkes å ha gitt et løfte som er ubetenkt og vil virke til skade for henne selv eller andre. Derfor er det Herren har satt faren til å våke over henne. Lydighet mot foreldrene skal sees som et viktig ledd i pikens gudsforhold.

4 Mos 30,7–9
Det samme som ovenfor er nevnt om den hjemmeværende datter, gjelder også en gift kvinne. Hennes løfter er avhengig av mannens godkjennelse. Hvis han får kjennskap til at det "er gått et tankeløst ord over hennes lepper", kan han straks gjøre innsigelse og så er hun løst fra sitt løfte.

4 Mos 30,10
Annerledes er det hvis kvinnen er enke eller fraskilt. Da har hun ingen mann å stå til ansvar for, og da er hennes løfter bindende.

4 Mos 30,11–13
Hvis den gifte kvinnes mann tier til det løfte hun har gitt, står det ved makt. Hvis han derimot straks "sier nei til det", er det ugyldig. Herren har selv løst henne.

4 Mos 30,14–17
Innsigelsene mot løftet må gis samme dag mannen får høre om det. Senere nytter det ikke; løftet er da uomstøtelig gyldig. Ser han da at det løfte hun har gitt var uheldig og kanskje skadelig, må han selv bære ansvaret for det.

Slik skulle forholdet være mellom mann og hustru, far og datter i Israel.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 29
4 Mosebok 30
4 Mosebok 31
4 Mosebok 32