lørdag 10. oktober 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 5 Apostlenes gjerninger 5 Apostlenes gjerninger 5 Apostlenes gjerninger 5
Apostlenes gjerninger 6 Apostlenes gjerninger 6 Apostlenes gjerninger 6 Apostlenes gjerninger 6


Utvalgt kommentar

Og nå sier jeg dere: Hold dere unna disse menneskene og la dem være i fred. For om denne planen eller dette verket er av mennesker, vil det bli til intet. Men hvis det er av Gud, kan dere ikke tilintetgjøre det. Se til at dere ikke må bli funnet å være i strid mot Gud. Apg 5,38–39

Disse ordene ble sagt av Gamaliel som var en uomvendt fariseer. Gud brukte ham likevel til å redde Peter og Johannes fra døden (v. 33). Men det han her sier er ikke så lurt som mange tror. Bibelen gjengir kun det Gamaliel sier, den bekrefter ikke at dette utsagnet faktisk er rett. Enkelte kristne har brukt samme uttrykk som et argument for ikke å ta et oppgjør med usunne holdninger og/eller retninger innenfor kristenheten. "Er det av Gud vil det bestå, hvis ikke vil det forgå. Og vi vil ikke bli funnet stridende mot Gud." At dette ikke er en god tolkning illustreres ved å henvise til religiøse retninger som har oppstått og fortsatt lever i beste velgående – men som ikke er av Gud. Jehovas Vitner lever i beste velgående over hundre år etter de oppstod, og de har sterk vekst. Islam har også vekst, hele 1.500 år etter starten. Dette er ikke noe bevis på at det er av Gud.

Jesus advarer mot falske profeter, de som kommer i fåreklær, men som innvendig er som glupske ulver, Matt 7,15. Paulus skriver det så sterkt til Timoteus: "De som synder, skal du irettesette i alles nærvær, slik at de andre også kan frykte," 1. Tim 5,20. Det er snakk om å ta offentlig avstand fra det som er galt. Paulus ble inspirert av Herren til også å si følgende: "For det er mange ulydige, både slike som farer med tomt snakk og slike som forfører ... Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du irettesette dem skarp, for at de skal bli sunne i troen." Tit 1,10 og 13.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 5
Apostlenes gjerninger 6

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 5
Apostlenes gjerninger 6