fredag 9. oktober 2020

Dagens bibellesning: Mika 1-7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Mika 1 Mika 1 Mika 1 Mika 1
Mika 2 Mika 2 Mika 2 Mika 2
Mika 3 Mika 3 Mika 3 Mika 3
Mika 4 Mika 4 Mika 4 Mika 4
Mika 5 Mika 5 Mika 5 Mika 5
Mika 6 Mika 6 Mika 6 Mika 6
Mika 7 Mika 7 Mika 7 Mika 7


Utvalgt kommentar

Profeten Mika

Mika kom fra Moresjet (1, 1), og han var profet på den tiden Jesaja var profet. Han forlater sin egen by for å forkynne det budskapet Gud gav ham å gå med til fyrstene og folket i Jerusalem. Gud skal dømme Jerusalem, Juda og Samaria. Folket skal føres bort. Profeten får budskap til de rike som utnytter de små og fattige, og til de falske profetene som forkynner fred.

Mika profeterer at folkeslagene skal søke Sion. Davids kongedømme skal gjennopprettes, og Messias skal komme. Israel skal bli til velsignelse for folkeslagene. Israel kalles også til sann omvendelse. Profeten ser at folket skal omvende seg og Jerusalem bygges opp igjen. Herren Selv er folkets vokter og hyrde. En tredjedel av Mikas bok forkynner syndene til folket. En tredjedel forkynner den straffen Gud må sende. Den siste tredjedelen forkynner håpet om frelse og nytt liv så snart straffen er over. Vi ser Guds hellige kall til Sitt folk: " ... at du gjør rett, at du elsker barmhjertighet, og at du vandrer ydmykt med din Gud" (6, 8).

Navnet "Michayahu" ("Hvem er som Herren?") er forkortet til "Michaia". I 7, 18 hentyder Mika til sitt eget navn med uttrykket: "Hvem er en Gud som Du?" De greske og latinske titlene til denne boken er henholdsvis "Michaias" og "Mika".

Introduksjon til Mika
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Mika 1
Mika 2
Mika 3
Mika 4
Mika 5
Mika 6
Mika 7