torsdag 8. oktober 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 29-30

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 29 Ordspråkene 29 Ordspråkene 29 Ordspråkene 29
Ordspråkene 30 Ordspråkene 30 Ordspråkene 30 Ordspråkene 30


Utvalgt andakt

Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom! Ordspr. 30,8

Penger er farlig, meget farligere enn vi vil være ved. De har en forunderlig makt over tanker og sinn. Ingen har stjålet så manges sjelefred som pengene.

Nå er penger nødvendige. Ingen av oss kan klare oss dem foruten. Men vi skal herske over dem, ikke de over oss. Vi skal eie dem, og ikke de oss.

Rikdommen er en fare, men det er fattigdommen òg. Det å ha mange penger og det ingen å ha er like farlig. Noen dyrker de penger de har. Andre dyrker de penger de ikke har, men som de søker å få tak i.

Det er ikke lett å leve et friskt liv med Gud når en kjemper med økonomiske bekymringer, men det er like vanskelig når rikdommen vokser.

Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom! La meg ete mitt tilmålte brød forat jeg ikke når jeg blir mett skal fornekte deg og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn, sier vismannen.

Av et oppriktig hjerte å overlate pengene til Gud er hemmeligheten. Å være en tro husholder, er vanskelig. Vi trenger megen nåde for å leve slik at Gud alltid blir den første – og den største.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 29
Ordspråkene 30