onsdag 7. oktober 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 119

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 119 Salme 119 Salme 119 Salme 119


Utvalgt andakt

Jeg fortalte deg mine veier, og du svarte meg; lær meg dine forskrifter! Salme 119,2

"Jeg fortalte deg mine veier." Det ligger en åpen syndserkjennelse og syndsbekjennelse i de ordene. Mine veier, – mine selvvalgte veier. Det var så meget der som dømte. Umiddelbart foran ordet vi leste, utbryter salmisten: man sjel er nedtrykt i støvet. Mine veier vil nemlig alltid ende der.

Nå la han det alt sammen åpent fram for Gud. Men dermed var han også reddet. For:

"Du svarte meg." Og Guds svar er ordet om nåden i Kristus. Det er syndstilgivelse – det er en fullkommen frelse. Vi hadde fortjent å møte en lukket himmel hvor ingen svarer når vi forteller Gud om våre veier. Men i Kristus møter vi en åpen himmel og en røst som sier: Vær frimodig, dine synder er deg forlatt.

Da salmisten hadde opplevd dette, ble alt i ham en eneste bønn: "Lær meg dine forskrifter!" Lær meg og vis meg den vei jeg skal gå. Nå er jeg trett av mine egne veier, Herre, lær meg din vei, den som alltid fører meg til deg!

Det er i Guds forskrifter jeg lærer den vei å kjenne.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 119