fredag 2. oktober 2020

Dagens bibellesning: Jona 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jona 1 Jona 1 Jona 1 Jona 1
Jona 2 Jona 2 Jona 2 Jona 2
Jona 3 Jona 3 Jona 3 Jona 3
Jona 4 Jona 4 Jona 4 Jona 4


Utvalgt kommentar

Profeten Jona

Jonas bok forteller om profeten Jona som ble sendt til Ninive i nordøst, men som flyktet mot vest, mot Tarsis. Men Gud lar stormen komme, og Jona kastes over bord fra skipet og blir slukt av en stor fisk. Profeten blir reddet og drar til Ninive med budskapet fra Gud. Folket omvender seg, men Jona blir harm fordi Gud sparer Ninive. Gud må undervise profeten om sin store barmhjertighet. I 2 Kong 14, 25 står det at Jona var fra Gat-Hefer, en by i Galilea. Jona var profet i første halvdel av det åttende århundre f. Kr. Jonas bok åpenbarer at Gud, selv om Han har et spesielt forhold til Sitt folk, Israel, også vil at folkeslagene skal få kjenne Guds frelse. Jonas opplevelse i fisken blir omtalt av Jesus som et tegn som pekte fram mot Hans egen begravelse og oppstandelse. Han viste også til Ninives omvendelse og irettesatte Sine ubotferdige landsmenn (Matt 12, 39-41). "Yonah" betyr "due". I Septuaginta brukes tittelen "Ionas" og i Vulgata "Ionas".

Introduksjon til Jona
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jona 1
Jona 2
Jona 3
Jona 4