lørdag 3. oktober 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 3 Apostlenes gjerninger 3 Apostlenes gjerninger 3 Apostlenes gjerninger 3
Apostlenes gjerninger 4 Apostlenes gjerninger 4 Apostlenes gjerninger 4 Apostlenes gjerninger 4


Utvalgt andakt

Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som I forrådte og fornektet for Pilatus da han dømte at han skulle løslates. Ap. gj. 3,13
Det er Peter som sier dette. Han bebreider sitt folk at de fornektet Jesus. At han hadde frimodighet til det, han som jo hadde gjort det samme selv!
Dette har noe å lære oss. Våre egne synder slår oss ofte på munnen når vi skal vitne, og Satan hvisker: du har ingen rett til å si noe, du som selv har syndet. Mange kristne går forsakte og tause omkring av den grunn.
Guds ord vil løse oss her. Se på Peter. Hva ga ham frimodighet til å stå fram? Dette ene: sitt fall hadde han åpent og ærlig bekjent og gjort opp. En naglemerket hånd skjulte det, og Peter fikk tro syndenes forlatelse. Med syndenes forlatelse i sitt hjerte hadde han frimodighet både til å vitne og refse.
Guds frelse i Kristus gir en fullkommen oppreisning. Det gamle er borte, alt er blitt nytt.
Syndenes forlatelse er porten inn til et helt nytt liv.
H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 3
Apostlenes gjerninger 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 3
Apostlenes gjerninger 4