fredag 16. oktober 2020

Dagens bibellesning: Nahum 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Nahum 1 Nahum 1 Nahum 1 Nahum 1
Nahum 2 Nahum 2 Nahum 2 Nahum 2
Nahum 3 Nahum 3 Nahum 3 Nahum 3


Utvalgt kommentar

Profeten Nahum

Byen Ninive i Assyria hadde fått kjenne Den ene sanne Gud. Under Jonas forkynnelse hadde denne store hedningebyen omvendt seg, og i Sin store barmhjertighet hadde Gud holdt Sin dom tilbake. Men hundre år senere forkynner Nahum at denne samme byen kommer til å falle. Assyrerne forlot troen på den sanne Gud og vendte tilbake til vold, avgudsdyrkelse og hovmod, slik det hadde vært før. Som et resultat av dette skal Babylon utslette byen så fullstendig at det ikke skal bli spor igjen etter den. Denne profetien ble oppfylt til minste detalj.

Det hebraiske ordet "nahum" ("trøst", "lindring") er en forkortet form av "Nehemja" ("Herrens trøst"). Utslettelsen av Assyrias hovedstad er et budskap om trøst og lindring for Juda og for alle andre som lever i frykt for assyrernes grusomhet. Tittelen til denne boken i den greske og latinske Bibelen er henholdsvis "Naoum" og "Naum".

Introduksjon til Nahum
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Nahum 1
Nahum 2
Nahum 3