torsdag 15. oktober 2020

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 31

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 31 Ordspråkene 31 Ordspråkene 31 Ordspråkene 31


Utvalgt kommentar

Det er ikke for konger, Lemuel, det er ikke for konger å drikke vin, heller ikke for fyrster å ha lyst på sterk drikk, så de ikke skal drikke og glemme loven og fordreie retten for alle undertrykte. Gi sterk drikk til den som holder på å gå under, og vin til dem som er bitre i sjelen. La ham drikke og glemme sin fattigdom og ikke lenger huske på sin elendighet. Ordsp 31,4-7

Dette avsnittet viser oss at å drikke vin eller sterk drikk kan ha alvorlig virkning for oss. Derfor er det ekstra viktig for den som innehar en lederstilling å ikke drikker alkohol. Det står om Johannes i Luk 1,15 "For han skal være stor for Herren, og han skal verken drikke vin eller sterk drikk." Ordspr. 20,1 sier: "Vinene er en spotter, sterk drikk er en bråkmaker. Hver den som føres vill av den, er ikke vis." Men hvorfor sier Bibelen at den som går fortapt og er bitre i sjelen kan drikke? Det er to vanlige forklaringer til vers 6–7.

1. For det første er det dem som hevder at det i disse versene er tale om alkoholens egentlige hensikt, som medisin. Dem som omtales med uttrykket "holder på å gå under" eller "er bitre i sjelen" er mennesker som er syke. Da er det tillatt å benytte alkohol som medisinsk behandling, jfr 1. Tim 5,23.
2. Den andre tolkningen er at Bibelen ofte gir uttrykk for at Herren tillater dem som ikke følger Hans ord å fortsette i sin synd. Utsagnet blir da å forstå på følgende måte: "Gi dette til dem som allerede er fortapt, men vil du være vis så hold deg borte fra vinen."

Selv om en del av de bibelvers som omtaler bruk av alkohol, omtaler mennesker som drikker mye og blir beruset, skiller ikke Bibelen mellom det som i dag blir kalt "måtehold" og dem som drikker seg beruset. Her konstateres det enkelt og greit; "det er ikke for konger å drikke vin," Og når det gjelder Johannes, handler det heller ikke om at "måtehold" er greit, mens å drikke seg beruset er galt. Om Johannes stod det: "han skal verken drikke vin eller sterk drikk." En annen oversettelse sier det slik: "Vin og sterk drikk skal han ikke smake."

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 31