onsdag 14. oktober 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 120-121

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 120 Salme 120 Salme 120 Salme 120
Salme 121 Salme 121 Salme 121 Salme 121


Utvalgt andakt

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra? Sal 121,1

Den Salmen som dette ordet er hentet fra, bærer i den hebraiske grunntekst overskriften: en åndelig vise ved oppstigningen.

Paulus nevner salmer, lovsanger og åndelige viser i et par av sine brev. Det er alt sammen overskrifter hentet fra Salmenes bok, og vi blir på denne måten minnet om å gjøre flittig bruk av Salmenes bok i vårt bønneliv.

Derfor er det rett og slett villfarelse og misbruk av Guds ord når en henviser til disse ordene for å gi bibelsk autoritet til de viser som lages i dag, og som brukes til overmål i våre kristne forsamlinger. De er ofte alt annet enn åndelige, og av og til inneholder de ikke noe Guds ord i det hele tatt. Med dette skal ikke være sagt at ikke også disse visene, når de har et kristent innhold, kan ha sin betydning i våre forsamlinger. Men ingen har rett til å karakterisere dem med Guds ord om de åndelige viser.

Som sagt er Salme 121 en åndelig vise ved oppstigningen. Jerusalem ligger høyt, omgitt av fjell. Når folkeskarene dro dit opp til de store høytidene, sang de underveis. Det var en høytidsskare som sang med lovsangsrøst. Sal 42,5.

"Jeg løfter mine øyne opp til fjellene" – er uttrykk for hvordan de løfter blikket opp dit der Gud åpenbarer seg. I Jerusalem lå templet. Der var stedet der Gud åpenbarte seg på en særskilt måte for sitt folk i gammeltestamentlig tid.

"Jeg løfter mine øyne opp til fjellene" – betyr for oss i dag også å løfte blikket opp dit hvor Gud åpenbarer seg for oss som kristne. Først og fremst er det å løfte blikket til Golgata og se det som skjedde der! Det er å løfte blikket til alle Guds løfter i Guds ord! Og det er også å løfte blikket mot det fullkomne Guds rike – det nye Jerusalem – som vi er på vandring mot.

Å gjøre dette er det samme som å løfte blikket mot Herren selv! Og fra ham kommer all hjelp!

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 120
Salme 121