tirsdag 13. oktober 2020

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 16-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 16 2 Krønikebok 16 2 Krønikebok 16 2 Krønikebok 16
2 Krønikebok 17 2 Krønikebok 17 2 Krønikebok 17 2 Krønikebok 17
2 Krønikebok 18 2 Krønikebok 18 2 Krønikebok 18 2 Krønikebok 18
2 Krønikebok 19 2 Krønikebok 19 2 Krønikebok 19 2 Krønikebok 19
2 Krønikebok 20 2 Krønikebok 20 2 Krønikebok 20 2 Krønikebok 20


Utvalgt andakt

Frykt ikke! Denne store hæren skal dere ikke være redde for. For denne krigen er ikke deres, men Guds... Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere... Frykt ikke og vær ikke redde... Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand... 2. Krønikebok 20,15 + 17 + 20

fortelles om kong Josafat at Herren var med ham, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke fremmede guder, men adlød bare Herren. I en svensk bibeloversettelse står det til og med om Josafat at han var stolt over å gå på Herrens veier (2. Krønikebok 17,6). Dette gjorde at Josafat ble sterk og mektig. Kongedømmene rundt Juda våget ikke føre krig med ham. Han innførte flere reformer som skulle sette Judas folk i stand til å tjene Herren bedre.

Men de omkringliggende folkene som så den framgangen Josafat hadde, gikk sammen for å gå til angrep på Juda. For første gang står det at Josafat ble redd. Han forsto at Juda ikke hadde noe å stille opp mot den store hæren som nå ville gå til angrep på dem. Men da hele folket, hele Juda, kom fram for Herren med sine barn, hustruer og sønner, da sendte Gud et profetisk ord med den trøst og oppmuntring som finnes i dagens bibelvers.

Også i dag kan det føles som at en veldig stor skare fiender står i mot den kristne menigheten. Men Herrens trøstende og oppmuntrende ord gjelder også nå. Gud oppfordrer oss til å gjøre tre ting, bare tre ting: Stille oss opp, stå stille og se på hvordan Herren frelser oss.

BØNN
Herre, takk for at de løftene som Du ga Ditt folk for lenge siden også gjelder i dag. Takk for at vi kan holde stand når vi setter vår lit til Deg.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 16
2 Krønikebok 17
2 Krønikebok 18
2 Krønikebok 19
2 Krønikebok 20