fredag 30. oktober 2020

Dagens bibellesning: Sefanja 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Sefanja 1 Sefanja 1 Sefanja 1 Sefanja 1
Sefanja 2 Sefanja 2 Sefanja 2 Sefanja 2
Sefanja 3 Sefanja 3 Sefanja 3 Sefanja 3


Utvalgt kommentar

Profeten Sefanja

I løpet av Judas skiftende politiske og religiøse historie skjer det fra tid til annen gjennomgripende forandringer. Sefanjas profetiske budskap fra Herren er medvirkende til den forandringen som skjer under Josjias regjeringstid. Det kommer en vekkelse som gjør ytre forandringer, men vekkelsen skaper ikke den indre åndelige forandring i folket. I sitt budskap forkynner Sefanja gjentatte ganger at Herrens dag, Dommens dag, kommer for å avsløre og dømme syndens ondskap. Israel og de hedenske nabolandene skal snart få oppleve Guds vredes knusende hånd. Men etter at Gud har tuktet, skal velsignelsen komme med Messias. Lovprisning og sang skal tone fra folket.

"Tsephan-yah" betyr "Herren skjuler seg" eller "Herren har skjult seg". Sefanja ble født under den siste delen av kong Manasses regjeringstid. Navnet hans kan bety at han ble "skjult" fra Manasses grusomheter. Den greske tittelen er Sophonias, og den latinske er "Sofonias".

Introduksjon til Sefanja
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Sefanja 1
Sefanja 2
Sefanja 3