lørdag 31. oktober 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 11 Apostlenes gjerninger 11 Apostlenes gjerninger 11 Apostlenes gjerninger 11
Apostlenes gjerninger 12 Apostlenes gjerninger 12 Apostlenes gjerninger 12 Apostlenes gjerninger 12


Utvalgt andakt

Reddet av Gud

Apg 12

Under den forfølgelsen som oppstod etter Stefanus død, ble også Peter kastet i fengsel. For den jødiske konge, Herodes, forfulgte nå de kristne. Han lot apostelen Jakob drepe, og Peter kaste i fengsel; men Peter ble utfridd av en engel og dro bort fra Jerusalem.

Historien er kjent. Vi vet at natten før Peter skulle føres frem for retten, sov han under streng bevoktning. Alt måtte gjøres for at han ikke skulle rømme. Da var det at en engel kom og førte Peter ut av fengselet. Og først da Peter stod på gata, gikk det opp for han at et under hadde skjedd.

Han var virkelig blitt reddet. Da var det at Peter fant veien til Maria sitt hus og banket på. En flokk kristne var samlet der inne til bønn for Peter. En tjenestepike gikk for å åpne. Men da hun hørte Peters stemme, sprang hun og fortalte at Peter stod utenfor. Men flokken som var samlet i bønn for Peter, ville ikke tro henne.

Dette viser at mennesket til alle tider har hatt vanskelig for å tro når Gud virkelig gjør under. Tvilen vil snike seg inn. Men Gud som kjenner morgendagen, han vet hva som må gjøres. Og derfor skjer ting som vi ikke alltid forstår. La oss derfor ikke glemme at vår himmelske Far gir bare det han finner tjenlig i hvert enkelt tilfelle.

Sensasjonelle tegn og store opplevelser som en kan rose seg av – det vil nok gjerne mennesker søke etter. Men de sanne under knytter mennesker til Kristus, og legger til rette for tjenesten for ham.

Regn med din Frelser,
så regner du rett.
Gi ham din byrde,
så vandre du lett!
Regn med deg selv,
og du kommer i fall,
Regn med din Frelser,
og seire du skal!

Olav Toft
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 11
Apostlenes gjerninger 12

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 11
Apostlenes gjerninger 12