søndag 1. november 2020

Dagens bibellesning: Jakob 4-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jakob 4 Jakob 4 Jakob 4 Jakob 4
Jakob 5 Jakob 5 Jakob 5 Jakob 5


Utvalgt andakt

Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn. Jak. 5,7

Det er vanskelig å vente. Tålmodighet er ikke lært på én dag. Men "tålmodighet må læres, om kronen den skal bæres, det kan ei sies nok".

Du synes Herren drøyer. Du får ikke svar på det du ber om. Du ser så liten frukt av ditt arbeid og dine mange anstrengelser.

Guds ord ber deg i dag tenke på hvorledes bonden må vente tålmodig til kornet modnes. En høstdag legger han vinterrugen i jorden. Snart ligger hele jordet gjemt under snøen. Det tar tid. Men ved spiringstiden sender Gud vårregn, og ved modningstiden sender han høstregn. En dag er sæden moden, selv om det tok tid.

Tålmodigheten regner med det Gud gjør i det skjulte.

Tålmodighet er stille
når ingen hjelp hun ser,
og tenker Herrens milde
og gode vilje skjer.
Hun sier: la kun gå!
Hvem kan ham veien sperre?
Han er dog husets herre,
hans vilje gjelde må.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Jakob 4
Jakob 5

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jakob 4
Jakob 5