tirsdag 10. november 2020

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 33-36

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 33 2 Krønikebok 33 2 Krønikebok 33 2 Krønikebok 33
2 Krønikebok 34 2 Krønikebok 34 2 Krønikebok 34 2 Krønikebok 34
2 Krønikebok 35 2 Krønikebok 35 2 Krønikebok 35 2 Krønikebok 35
2 Krønikebok 36 2 Krønikebok 36 2 Krønikebok 36 2 Krønikebok 36


Utvalgt andakt

Jeg har funnet lovboken i Herrens hus. 2 Krøn 34,15

Dette var den viktigste begivenheten under kong Josias regjeringstid. Josia var bare et barn da han ble konge, men allerede fra sin ungdom av var det om å gjøre for ham å søke Herrens vilje. Han fjernet avgudsdyrkelsen fra landet. Og da han så at Guds hus – templet i Jerusalem – begynte å forfalle, tok han til å rydde og gjøre det i stand.

Under dette arbeidet ble lovboken funnet, bokrullen der det var skrevet om den pakt Gud hadde opprettet gjennom Moses. Det førte Josia og folket inn i selvransakelse og bot. For Josia forsto alvoret i at Guds ord var blitt borte for folket.

Det er noe tragisk og samtidig en advarende lærdom i dette at boken med Guds åpenbaringsord var blitt borte i selve Guds hus. Den hadde tydeligvis blitt forlagt for lenge siden, uten at det var blitt reagert noe særlig på det. De vante seremoniene gikk jo sin gang.

Men det var prestenes oppgave å lese opp paktens bok og forklare den for folket (5 Mos 33,10). Til tross for dette hadde de ikke savnet lovboken.

Det går altså an at Guds ord blir borte fra åndelig virksomhet, forkynnelse og veiledning, og erstattet av noe annet. Til sine tider kan det endog koste noe ekstra å søke råd i Guds ord (1 Sam 3,1).

Men blir Guds ord borte, er frafallets tid inne. For alt det som ikke kommer fra Guds ord, er menneskelige tiltak som ikke kan frelse, uansett hvor fint det måtte ta seg ut.

Denne hendelsen viser oss samtidig hvor viktig det er å holde fast ved Guds ord og la det være sentrum i liv, personlig vitnesbyrd og forkynnelse. Det nye testamente oppfordrer oss til å legge vekt på å lese Bibelen, for vår egen del og for andre (1 Tim 4,13).

Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 33
2 Krønikebok 34
2 Krønikebok 35
2 Krønikebok 36