mandag 9. november 2020

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 10-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 10 5 Mosebok 10 5 Mosebok 10 5 Mosebok 10
5 Mosebok 11 5 Mosebok 11 5 Mosebok 11 5 Mosebok 11
5 Mosebok 12 5 Mosebok 12 5 Mosebok 12 5 Mosebok 12


Utvalgt andakt

Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, så du tar vare på Herrens bud og hans lover, som jeg byder deg i dag, for at det kan gå deg vel. 5 Mos 10,12–13

Gud krever av oss mennesker at vi skal holde alle hans bud.

Vi kan ikke stille oss til dem ettersom vi selv synes. Det er ikke spørsmål om vi er enige eller uenige i det som Guds bud krever av oss. Herren tar ikke det minste hensyn til våre oppfatninger og meninger. Han krever at vi skal holde budene, og holde dem helt og fullkomment!

Det nytter ikke å søke akkord hos Gud! Mange gjør det. De sier: Vi får gjøre så godt vi kan. Visstnok er vi ikke fullkomne, men Gud kan ikke kreve mer av oss enn vi makter. Om vi da kommer til kort, vil han nok være oss nådig for Jesu skyld.

Dette viser et hjerte som er uærlig overfor Gud og overfor seg selv. Det er ingen tilgivelse hos Gud for et menneske som ikke eier den rettferdighet overfor Gud som Guds hellige lov krever av ham. Et menneske får ingen tilgivelse hos Gud, så lenge som det er loven noe skyldig.

Dette er Guds klare ord.

Den som ikke gjør det som loven sier, og gjør det helt og fullkomment, er under Guds forbannelse. "Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det!" Gal 3,10.

Kunne vi oppfylle Guds krav, ville det gi oss evig liv og all velsignelse. Men kan vi det ikke, og gjør vi det ikke, står det urokkelig fast at vi er under forbannelsen.

Gud spør ingen av oss om vi er enige med ham i dette!

Vi står oss på å høre på ham i tide og spørre: Hvordan skal jeg da kunne bli stående for Gud? Hvordan blir det da mulig for meg å få syndenes forlatelse?

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 10
5 Mosebok 11
5 Mosebok 12