torsdag 12. november 2020

Dagens Bibellesning: Forkynneren 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 7 Forkynneren 7 Forkynneren 7 Forkynneren 7
Forkynneren 8 Forkynneren 8 Forkynneren 8 Forkynneren 8


Utvalgt andakt

På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den òg, like så vel som den andre. Pred. 7,14

Det er ikke så vanskelig å være ved godt mot på en god dag, men å ta en ond dag på rett måte er ikke lett. I dag vil Gud hjelpe oss litt med det.

På en ond dag tomler tankene hit og dit. Snart stanser de ved et "hvorfor?", snart ved det urettferdige en er kommet opp i. Av og til stanser de ved det bitre og har selv lett for å bli trassige og fulle av hevn, og av og til blir de selvopptatte og fulle av mismot.

Ikke noe av dette er rett. På en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den like så vel som han har gjort den gode dagen. Du skal altså ta den onde dagen av Guds hånd. Bak alt det du ikke forstår og som du står maktesløs overfor, står Gud. Han vet hva han gjør, også når du ikke forstår det.

Å få ta alle dagene i livet – også de du kaller onde – av Guds hånd, gjør deg trygg og sterk. Han har en evig plan også med den onde dagen.

Selv på din tyngste dag i ditt liv er Gud deg nær. Selv på den dag da du synes du mister alt, har Gud en fylde av nåde å gi. Prøv derfor å si ham takk også for den onde dagen.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 7
Forkynneren 8