fredag 13. november 2020

Dagens bibellesning: Sakarja 1-7

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Sakarja 1 Sakarja 1 Sakarja 1 Sakarja 1
Sakarja 2 Sakarja 2 Sakarja 2 Sakarja 2
Sakarja 3 Sakarja 3 Sakarja 3 Sakarja 3
Sakarja 4 Sakarja 4 Sakarja 4 Sakarja 4
Sakarja 5 Sakarja 5 Sakarja 5 Sakarja 5
Sakarja 6 Sakarja 6 Sakarja 6 Sakarja 6
Sakarja 7 Sakarja 7 Sakarja 7 Sakarja 7


Utvalgt kommentar

Profeten Sakarja

I over tolv år har arbeidet med å gjenoppbygge templet vært halvferdig. Sakarja får i oppdrag av Gud å oppmuntre folket til å fullføre det de har fått ansvar for. Herren gir profeten mange forskjellige syner som sikter på å hjelpe folket til å forstå den frelseshistoriske betydningen av Guds tempel. Templet skal bygges. I forlengelsen av dette skal Messias' herlighet åpenbares. Folket bygger ikke bare en bygning, de bygger i frelseshistorisk sammenheng. Med dette som profetisk overlys fra Gud, kan de fullføre byggearbeidet med helhjertet nidkjærhet, for deres Messias kommer.

"Zekar-yah" betyr "Herren husker" eller "Herren har husket". Dette er en sannhet som danner en grunntone i hele boken: Israel skal bli velsignet fordi Herren er trofast mot den pakten Han sluttet med fedrene. Den greske og latinske oversettelsen av profetens navn er "Zaccharias".

Introduksjon til Sakarja
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Sakarja 1
Sakarja 2
Sakarja 3
Sakarja 4
Sakarja 5
Sakarja 6
Sakarja 7