fredag 20. november 2020

Dagens bibellesning: Sakarja 8-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Sakarja 8 Sakarja 8 Sakarja 8 Sakarja 8
Sakarja 9 Sakarja 9 Sakarja 9 Sakarja 9
Sakarja 10 Sakarja 10 Sakarja 10 Sakarja 10
Sakarja 11 Sakarja 11 Sakarja 11 Sakarja 11
Sakarja 12 Sakarja 12 Sakarja 12 Sakarja 12
Sakarja 13 Sakarja 13 Sakarja 13 Sakarja 13
Sakarja 14 Sakarja 14 Sakarja 14 Sakarja 14


Utvalgt kommentar

Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel, en eselfole. Sak 9,9

I Matteus 21,2-7 står det: "Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. Og han sa til dem: "Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg! Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: "Herren har bruk for dem." Og straks skal han sende dem med." Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten, når han sier: "Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole." Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eslet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte ham på dem"

Lukas (19,30-35) og Johannes (12,14-15) nevner kun folen. Profetien i Sakarja 9,9 nevner både eslet og eselfolen. Matteus har her tatt med begge dyrene for å understreke profetien fra Sakarja som nevner to dyr (dette fremkommer ikke så veldig klart i den norske oversettelsen av Sak 9,9). Begge dyrene ble brakt til Kristus, og begge dyrene fikk klær lagt over seg. Men når Jesus rir inn i Jerusalem, gjør han det på folen, slik de to andre evangeliene beskriver. Moren til denne folen fulgte nok med hele veien. På denne måten annonserte Gud at Jesus Kristus var konge over Israel og den ydmyke frelser. I kontrast til dette inntoget i Jerusalem, vil Jesu annet komme bli preget av hans kongelige storhet og makt, ridende på den hvite hest (Åp 19,11-16).

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Sakarja 8
Sakarja 9
Sakarja 10
Sakarja 11
Sakarja 12
Sakarja 13
Sakarja 14