lørdag 21. november 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 17-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 17 Apostlenes gjerninger 17 Apostlenes gjerninger 17 Apostlenes gjerninger 17
Apostlenes gjerninger 18 Apostlenes gjerninger 18 Apostlenes gjerninger 18 Apostlenes gjerninger 18


Utvalgt andakt

Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apostelgjerningene 17,10-11

Dagens bibelvers antyder at jødene i Tessalonika ikke var så åpne for Paulus og Silas sin forkynnelse om Jesu oppstandelse, men i Berøa var jødene mer vidsynte som det står i en svensk bibeloversettelse. Denne vidsyntheten bestod for det første av åpenhet. De lyttet virkelig til det Paulus og Silas hadde å si. For det andre undersøkte de selv om det de reisende predikantene sa, stemte med det de før hadde lært og det som stod i Skriften.

Denne holdningen trenger vi også i dag. Det finnes mange ulike lærer som går under navnet kristen tro. Vi kan ikke sette vår lit til og svelge all forkynnelse som vi hører. Vi skal absolutt lytte med et åpent sinn til det som sies i ulike gudstjenester, men hver eneste kristen må selv ta ansvar for å prøve om det som forkynnes stemmer med Bibelens samlede budskap. Vi må opparbeide en slik fortrolighet med Bibelteksten at vi ut fra den kunnskapen og det indre vitnesbyrdet i vår ånd, kan avgjøre om den læren vi lytter til er sann eller falsk. Det er det som er blitt sagt som skal bedømmes, ikke personen som sa det.

BØNN
Jesus, jeg vil lære av folket i Berøa som tok ansvar for det de hørte. Hjelp meg til ikke ukritisk å svelge enhver forkynnelse, men prøve den på Ditt ord.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 17
Apostlenes gjerninger 18

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 17
Apostlenes gjerninger 18