søndag 22. november 2020

Dagens bibellesning: 2 Peter 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Peter 1 2 Peter 1 2 Peter 1 2 Peter 1
2 Peter 2 2 Peter 2 2 Peter 2 2 Peter 2
2 Peter 3 2 Peter 3 2 Peter 3 2 Peter 3


Utvalgt kommentar

2 Peters brev

Forfatter: Peter

Datering: ca 64 e. Kr.

Innhold
Peter skrev dette andre brevet til menigheten i alminnelighet, ikke til spesielle menigheter i den øvre delen av Lille-Asia. Enkelte teologer har satt spørsmålstegn ved om Peter virkelig skrev dette brevet, men det er ingen avgjørende grunner til å tvile på at han var forfatteren.

Teologiske emner
Dette korte brevet har tre grunntemaer. For det første ville Peter oppmuntre de troende i deres kristenliv. Guds guddommelige kraft har sørget for at vi har alt vi trenger for å leve for ham, men det er opp til oss å gjøre oss bruk av denne kraften. Peter sier at vi har fått del i guddommelig natur (1,4). Det kan bety at det var dette Paulus siktet til da han sa at de kristne var Kristi legeme og forenet med ham. Den konkrete måten å gjøre seg bruk av Guds kraft på, er ved å leve etter åndelige prinsipper med tro, kunnskap, selvkontroll, fasthet, gudsfrykt, broderkjærlighet og kjærlighet til alle. Når disse egenskapene finnes hos oss, viser det at kallet og utvelgelsen er virkelig.

Et annet tema i brevet er beskrivelsen av dem som forkaster evangeliet. De blir omtalt på en lite flatterende måte (2,1-22). Peter benytter seg muligens av polemisk materiale som var mer eller mindre tradisjonelt på den tiden, for vi møter de samme uttrykkene i omtrent samme form i Judas brev.

Et tredje tema gjelder Jesu annet komme. Noen begynte å gå trett av å vente, og de ble spottet av de vantro. Peter ville forsikre sine venner om at Jesus kommer igjen, og da skal han sette alt i rette skikk. Den gamle verden skal oppløses og erstattes av en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor.

Presentasjon
1. Kristuslivet 1,1-21
2. Ugudelighet 2,1-22
3. Jesu Kristi sikre gjenkomst 3,1-18

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Peter 1
2 Peter 2
2 Peter 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Peter 1
2 Peter 2
2 Peter 3