mandag 23. november 2020

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 16-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 16 5 Mosebok 16 5 Mosebok 16 5 Mosebok 16
5 Mosebok 17 5 Mosebok 17 5 Mosebok 17 5 Mosebok 17
5 Mosebok 18 5 Mosebok 18 5 Mosebok 18 5 Mosebok 18
5 Mosebok 19 5 Mosebok 19 5 Mosebok 19 5 Mosebok 19


Utvalgt andakt

En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. 5 Mos 18,18

I Israel var det på Jesu tid en forventning om at denne profetien skulle gå i oppfyllelse. Mennesker i Israel undret seg først over om døperen Johannes kunne være profeten (Joh. 1,21). Senere slo noen fast at det var Jesus (Joh 6,14 og 7,40).

Jesus er profeten som Herren skulle oppreise av folkets midte (Apg 3,20–22). Han er en profet likesom Moses. Selv om Moses var et syndig menneske, og hans nidkjærhet ikke fri for kjødelig bismak, er han på flere måter forbilde på Jesus. Allerede hans utfrielse fra døden som barn, minner om Jesu flukt fra kong Herodes.

Men Moses er først og fremst mellommannen. Loven ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann, sier Gal 3,19. Han stod mellom Gud og folket både i ord og gjerning. Da Gud møtte Moses i tornebusken, sa han: "Gå av sted! Jeg sender deg til Farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt" (2 Mos 3,10). Moses stod også i Herrens fortrolige råd på en enestående måte: "Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter. Og han skuer Herrens skikkelse" (4 Mos 12,8). Slik viser Moses seg som Guds representant overfor folket.

Men Moses viser seg også som folkets representant. Gang på gang går han i forbønn for et hårdnakket og gjenstridig folk. Han ber om nåde for dem. Ja, han er villig å dø for folkets skyld. En gang sier han også at han er villig til å la navnet sitt stryke fra livets bok om bare hans folk kunne frelses (2 Mos 32,32).

Moses kunne ikke frelse folket, om han gjerne ville. Jesus kunne! Ja, han har gjort det. Se derfor på Moses som forbilde på Jesus. Jesus er dette til fullkommenhet. Og det var han for deg!

"For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid" (1 Tim 2,5–6).

Finn-Widar Knutzen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 16
5 Mosebok 17
5 Mosebok 18
5 Mosebok 19