tirsdag 24. november 2020

Dagens bibellesning: Esra 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esra 6 Esra 6 Esra 6 Esra 6
Esra 7 Esra 7 Esra 7 Esra 7
Esra 8 Esra 8 Esra 8 Esra 8
Esra 9 Esra 9 Esra 9 Esra 9
Esra 10 Esra 10 Esra 10 Esra 10


Utvalgt andakt

Men, vår Gud! Hva skal vi si etter dette? For vi har forlatt dine bud. Esr 9,10

Da Israel vendte tilbake fra fangenskapet i Babel, var det ikke bare ytre motstand som gjorde gjenoppbyggingen vanskelig. Vi leser også om åndelig likegyldighet og forfall som preget en stor del av folket.

Folk var mest opptatt av å sikre seg selv hus og eiendom, og tenkte lite på at dette også var noe som kom fra Herren, og at det å eie Herrens velsignelse er det viktigste av alt. Å gi av sine midler til Herrens sak, hadde de lite syn for. Det var lite av den erkjennelse som David en gang ga uttrykk for i en bønn til Gud: «Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg» (1 Krøn 29,14).

Den åndelige likegyldighet førte også til åndelig og moralsk forfall. Folk tok det ikke så nøye med forholdet til avgudsdyrkelse, og for å skaffe seg selv fordeler gikk de ikke av veien for å undertrykke de fattige.

Profetene Haggai og Sakarias påpekte det som var galt, og oppmuntret folket til å tjene Herren. Men få år etterpå var utroskapen mot Gud blitt minst like stor.

Da Esra kom til Jerusalem og så hvordan det sto til, ble han grepet av stor sorg. Så gikk han i forbønn for folket. Han kjente seg skamfull over at de som skulle være Guds eget folk, brydde seg så lite om Herrens bud. Han mintes hvordan Gud hadde vist dem sin nåde, selv om de ikke hadde fortjent det. Nå hadde de på nytt begynt å gå sine egne veier og øke sin syndeskyld.

Det vitnesbyrdet som Esra brakte ved sin forbønn, førte til vekkelse, til bot og omvendelse for mange. Også vår forbønn skulle ha som sitt viktigste innhold at Gud må gi omvendelse til livet.

Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esra 6
Esra 7
Esra 8
Esra 9
Esra 10