onsdag 25. november 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 137-139

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 137 Salme 137 Salme 137 Salme 137
Salme 138 Salme 138 Salme 138 Salme 138
Salme 139 Salme 139 Salme 139 Salme 139


Utvalgt andakt

Bakfra og forfra omgir du meg. Salme 139,5

Hvor du kan være trygg da!

Bakfra. Du vet litt om hvorledes onde minner kan dømme og anklage. De forfølger deg som mørke skygger. Av og til er du redd at de skal velte over deg som en stor, tung stein og knuse deg.

Bakfra har han omsluttet deg. Mellom deg og din fortid står Jesus. Den dag du bekjente din synd for Gud og ba ham om nåde, stilte han seg som et skjold mellom deg og din fortid. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

Og forfra. Du ser framover. Bekymringene siger inn over deg. Hvordan mon det skal gå deg og dine? Skal du bli bevart, kan du klare å være tro til enden? Vil det holde, vil du kunne håpe på at det verk som han har begynt i deg, skal kunne fullføres?

Forfra har han omsluttet deg. Alt hva der skal møte deg, skal først møte ham. Han går foran. Bak ham går du.

Hvor trygg du blir da. Bakfra og forfra omgir han deg. Du lever i den høyestes skjul.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 137
Salme 138
Salme 139