onsdag 18. november 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 134-136

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 134 Salme 134 Salme 134 Salme 134
Salme 135 Salme 135 Salme 135 Salme 135
Salme 136 Salme 136 Salme 136 Salme 136


Utvalgt andakt

Lov Herren, alle I Herrens tjenere, I som står i Herrens hus om nettene! Salme 134,1

Prestene skiftet på å ha vakt i templet døgnet rundt.

Noen hadde dagtjeneste. Da var det en fest å tjene. Templet var fullt av folk, og det falt glans over de tjenestegjørende prester.

Andre hadde nattjeneste. Da var det stille i templet. Ingen så dem. De skulle rydde opp og legge til rette det dagtjenesten krevde, Timene ble lange. Misnøyen og søvnen snek seg så lett inn.

Slik står også i dag noen i nattjeneste i vår Guds tempel. De står så alene. Hjemme og ute blant andre er det så få som forstår dem. Verst er det at de ofte synes Gud er så langt borte. Det er natt.

Noen tas inn i nattjeneste i sykdom. De synes de er skjøvet til side og føler seg til overs. Deres fremtidsdrømmer ligger knust, De synes de ikke kan utrette noe mer.

Også nattjenesten er en hellig tjeneste. Den skal legge til rette det andre skal bruke. Gud vil ha noen på nattjeneste for å prøve deres troskap.

Fyll nattjenesten med lovsang! Gud lytter etter de tonene midt i nattens stillhet.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 134
Salme 135
Salme 136