tirsdag 17. november 2020

Dagens bibellesning: Esra 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esra 1 Esra 1 Esra 1 Esra 1
Esra 2 Esra 2 Esra 2 Esra 2
Esra 3 Esra 3 Esra 3 Esra 3
Esra 4 Esra 4 Esra 4 Esra 4
Esra 5 Esra 5 Esra 5 Esra 5


Utvalgt kommentar

Esras bok

Esra fortsetter Det gamle testamentes åpenbaringshistorie fra Andre Krønikebok. Boken beskriver hvordan Gud oppfyller Sitt løfte til Sitt folk. Etter sytti år i landflyktighet får de vende tilbake til løfteslandet. Israels "andre exodus", fra Babylon, er langt mindre imponerende enn utgangen fra Egypt. Det er nemlig bare en rest som velger å forlate Babylon.

I Esras bok åpenbarer Gud i frelseshistorisk sammenheng hvordan folket vendte tilbake fra Babylon i to reiser. Den første ble ledet av Serubabel, og de skulle bygge templet opp igjen (1 – 6). Den andre gruppen, som stod under ledelse av Esra, skulle særlig se til at åndslivet ble gjenopprettet etter Herrens lov (7 – 10). Det er ikke minst Esra selv som blir pålagt dette ansvaret. Mellom disse to beretningene er det en tidsperiode på nesten seksti år. Det er på denne tiden Ester lever og blir dronning i Persia.

Esra er en arameisk form av det hebraiske ordet "ezer" ("hjelp"), og det kan bety "Herren hjelper". Esras bok og Nehemjas bok var opprinnelig knyttet sammen som én bok, for Krønikebøkene, Esra og Nehemja ble betraktet som en sammenhengende historie. Septuaginta (den greske oversettelsen av GT fra det tredje årh. f. Kr.) kaller Esra-Nehemja for "Esdras Deuteron" ("Andre Esdras"). Første Esdras er navnet på den apokryfe boken Esdras. Den latinske tittelen er "Liber Primus Esdrae" ("Første Esras bok"). I den latinske Bibelen blir Esra kalt Første Esra, og Nehemja blir kalt Andre Esra.

Introduksjon til Esra
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esra 1
Esra 2
Esra 3
Esra 4
Esra 5