søndag 6. desember 2020

Dagens bibellesning: 1 Johannes 4-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Johannes 4 1 Johannes 4 1 Johannes 4 1 Johannes 4
1 Johannes 5 1 Johannes 5 1 Johannes 5 1 Johannes 5


Utvalgt andakt

Han elsket oss først. 1 Joh. 4,19

Hvor det er salig at det står så! Men enda herligere er det at jeg får hvile i det at jeg er elsket av Gud. Jeg!

Jeg som er så ond og vantro. Jeg som bedrøver ham så ofte, som gjør Den hellige ånd sorg så mange ganger. Jeg som er så opptatt av meg selv, så selvisk i alt hva jeg gjør. Jeg som er så sløv og likegyldig, og som har så liten lyst til å lese Guds ord.

Er det virkelig sant at jeg er elsket av Gud?

Ja, det er. Nåde over nåde!

Det er så visst ikke for mine gjerningers skyld at han elsker meg. Det er fordi hans hjerte er vendt mot meg først.

Det er altfor stort for tanken å fatte det, men det er salig for sjelen å hvile i det.

Når jeg går inn under Golgata kors og ser ham dø for mine synders skyld, da våger jeg å tro det ufattelige og så tør jeg si i hellig fryd og med hjertets beven:

Jo, sannelig, han elsket meg først!

Halleluja!

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Johannes 4
1 Johannes 5

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Johannes 4
1 Johannes 5