lørdag 5. desember 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 21-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 21 Apostlenes gjerninger 21 Apostlenes gjerninger 21 Apostlenes gjerninger 21
Apostlenes gjerninger 22 Apostlenes gjerninger 22 Apostlenes gjerninger 22 Apostlenes gjerninger 22


Utvalgt kommentar

Ap. gj. 21,1–16

Også for dem som skulle reise, har det vært tungt å skilles. Hvilket uttrykk i v. 1 vitner om det? Hvilket ord er det som sier oss at Lukas selv har vært med her?

I Tyrus har der vært en liten menighet. Den hadde Åndens gave, v. 4. Det er den samme Ånd som det er tale om i 20,22, som har underrettet disse brødre om hva som vil skje i Jerusalem. Jfr. også v. 11. De finner derfor å måtte advare ham. Jfr. v. 5 b med 20,36. Også i den lille by Ptolemais er der brødre, like så vel som i Cæsarea.

Hvordan betegnes Filip, v. 8? Jfr. Ef. 4,11; Ap. gj. 8,5–40. Se hva som sies om hans døtre, v. 9. Hans hus var i sannhet velsignet. Diakonen og evangelisten Filip må ikke forveksles med apostelen av samme navn.

Den i v. 10 omtalte profet er antagelig den samme som er nevnt i 11,28. Han benytter seg av en symbolsk handling i likhet med det Gamle Testamentets profeter. Hvordan virker denne profetien på Paulus' reisefølge? Og på Paulus selv? Hvordan føler han deres henstilling?

Nå var tiden kommet for det som var forutsagt i 9,16.

Det er alltid trygt å si som i v. 14.

Ord til ettertanke: 2 Kor. 12,15.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 21
Apostlenes gjerninger 22

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 21
Apostlenes gjerninger 22