fredag 4. desember 2020

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 1-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Åpenbaringen 1 Åpenbaringen 1 Åpenbaringen 1 Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2 Åpenbaringen 2 Åpenbaringen 2 Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3 Åpenbaringen 3 Åpenbaringen 3 Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4 Åpenbaringen 4 Åpenbaringen 4 Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5 Åpenbaringen 5 Åpenbaringen 5 Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6 Åpenbaringen 6 Åpenbaringen 6 Åpenbaringen 6


Utvalgt kommentar

Åpenbaringen

Forfatter: Johannes

Datering: ca 95 e. Kr.

Innhold
Johannes åpenbaring består av sju brev, som apostelen Johannes skrev til menigheter i Lille-Asia, pluss en lang rekke syner som beskriver verdenshistorien, kosmiske kamper og endens tid. Det er den vanskeligst tilgjengelige boken i Bibelen, og det er mange tolkninger av den. Det er stort sett fire hovedsyn. Noen ser boken som at den bare handler om Johannes egen tid (preteristisk), andre ser på den som en bok som bare tar for seg endens tid (futuristisk), et tredje syn går ut på at boken refererer til hele kirkens tid (historisk) og et fjerde syn tar boken som en beskrivelse av det godes seier over det onde (poetisk eller mytologisk syn). Det er også andre variasjoner og kombinasjoner av disse synspunktene. Det er mulig at en kombinasjon av disse synspunktene er den beste måten å forstå boken på.

Synene følger etter de sju brevene i begynnelsen. Først ser Johannes et bilde av Gud på tronen, omgitt av eldste, engler, livsvesener, Lammet og sterke lyder. Det er en voldsom opplevelse, som forbereder Johannes for en serie med tre rekker syner. Det er segl på en bokrull som åpnes, det blåses i basuner, og vredesskåler tømmes. Seglene representerer krig, nedslakting, sult, død, martyrium og endens tid. Basunene representerer forskjellige plager, dommer, lidelser, krig og død og ender med endens tid. Skålene representerer sykdom, plager, dommer, onde ånder, ødeleggelse og herjinger. Mellom disse tre rekkene med syner er det beskrivelser som dekker verdens styre, åndelige kamper, himmelen, tilbedelse, engler og falske religioner. Boken ender med et vidunderlig bilde av himmelen, der alle tårer blir tørket av og Gud er alt i alle.

Teologiske emner
Johannes skrev disse synene etter påbud fra Gud. De troende trengte oppmuntring en tid med stor forfølgelse. Han ville vise dem at Gud i himmelen var opptatt av å styrke dem, så de holdt ut i prøvelsen og nådde fram til det evige hjemmet. Boken skulle også forberede menigheten for det som skulle skje i dens historie, spesielt like før endens tid. Johannes åpenbaring ble også skrevet for å vise at det gode vinner over det onde og at Satan med sikkerhet skal beseires. Vi må aldri glemme at det onde overlever bare når vi tillater det å herske over oss. Vi skal stå det imot på alle måter, idet vi benytter den kraften Gud gir oss. Endelig ble boken skrevet for å vise at det er det slaktede Guds Lam, som også er løven av Juda, som seirer.

Den sentrale skikkelsen i boken er Lammet, som døde, men som lever, og som også er en løve. Johannes forklarer at han så alt dette i syner. Han har bare menneskelige ord å beskrive det med. Det slaktede Lam blir æret, fordi blodet renser fra all synd. Han som er himmelens lys, forbereder et festmåltid for dem som tror på ham og som har lidd for hans navns skyld. Han sitter på himmelens trone og deler Guds ære til evig tid. Lammet forsvarer sine egne med jernstav. Han er verdig til å åpne bokrullen som inneholder Guds vredesdom. Han utøser også sin vrede over dem som har foruIgt de kristne. Han beseirer Satan og hans hærer og etablerer en evig rettferdighet.

Boken slutter med å gi sterk trøst og oppmuntring. Etter mørket følger daggry, etter lidelsen fred, etter arbeidet hvile, etter tårene evig glede. Livet har virkelig mening. Den oppdagelsen gir oss mot til å fortsette, uansett hva som skjer.

Presentasjon
1. Sju brev 1,1-3,22
2. Verdensbegivenhetene som fører til Kristi komme 4,1-19,21
3. Den siste dom 20,1-15
4. Den nye himmel og den nye jord 21,1-22,21

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6