tirsdag 8. desember 2020

Dagens bibellesning: Nehemja 5-9

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Nehemja 5 Nehemja 5 Nehemja 5 Nehemja 5
Nehemja 6 Nehemja 6 Nehemja 6 Nehemja 6
Nehemja 7 Nehemja 7 Nehemja 7 Nehemja 7
Nehemja 8 Nehemja 8 Nehemja 8 Nehemja 8
Nehemja 9 Nehemja 9 Nehemja 9 Nehemja 9


Utvalgt andakt

Jeg holder på med et stort arbeid, og kan derfor ikke komme ned. Neh 6,3

Prioritering er et vel ansett ord i våre dager. Det innebærer et valg mellom ulike muligheter, og at en først og fremst konsentrerer seg om det som en anser for å være det viktigste.

I grunnen var det dette Nehemja også gjorde. Men noe som det er om å gjøre å ha klart for seg i denne forbindelse, er: Hva er det egentlig som avgjør våre prioriteringer?

Ofte er det vel jeg selv som står i sentrum i slike valg. Jeg prioriterer det som jeg mener er best for meg og dem jeg omgåes med.

I praksis kan også innflytelse utenfra ha stor betydning for våre valg. Andre personer, kanskje ikke minst det som kommer til uttrykk gjennom massemedia eller bestemte gruppesammenhenger, vil gjerne avgjøre hva vi skal prioritere.

Noe slikt opplevde Nehemja. Han var av perserkongen utnevnt til stattholder over Juda, og tok fatt på oppgaven med å bygge Jerusalems murer opp igjen. Men motstanderne prøvde med alle slags midler å hindre arbeidet. Nå ville de lokke ham i en felle, ved å trekke ham bort fra arbeidet og inn i en diskusjon og en situasjon som de behersket.

Guds barn skal saktens være beredt til å forsvare sin tro overfor ikke-troende om nødvendig (1 Pet 3,15). Men her er det tale om noe helt annet, nemlig om en innflytelse som vil få en bort fra det å tjene Kristus.

Nehemja visste at det avgjørende for en troendes prioriteringer må være Guds vilje og det kall han har gitt. La ordene i dag være en påminning om hva som egentlig er det viktigste for oss. Det er det vi har i Kristus, som er det største i livet. Og det å følge og tjene ham, er den største oppgave av alt.

Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Nehemja 5
Nehemja 6
Nehemja 7
Nehemja 8
Nehemja 9