onsdag 9. desember 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 143-145

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 143 Salme 143 Salme 143 Salme 143
Salme 144 Salme 144 Salme 144 Salme 144
Salme 145 Salme 145 Salme 145 Salme 145


Utvalgt andakt

Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Sal 145,18

For et menneske som er i nød, kjennes det ofte tungt å be. Slik kan det også kjennes for en erfaren kristen uten at en selv er klar over grunnen til det. Det er som alt kjennes stengt og lukket. Ofte hører en dette hjertesukk: Min bønn når ikke til taket!

Gud kjennes så uendelig langt borte. Det synes så umulig å nå frem til ham med bønn.

Men denne følelsen er falsk. Gud er ikke langt borte. Det gjør ingenting om din bønn ikke når lenger enn til taket, for Gud er under taket sammen med deg! Han er hos alle dem som kaller på ham, sier han selv. Og han lyver ikke.

Ja, innvender noen, det gjelder alle dem som kaller på ham i sannhet. Hvis jeg bare visste om jeg er av sannheten, skulle jeg ikke tvile på at dette også gjelder meg. Men hvordan skal jeg vite det?

Det er meget enkelt å få svar på. Ber du for å få syndenes forlatelse og for å komme ut av din synd? Taler du åpent og ærlig med Gud om deg selv? Er det om å gjøre for deg å eie frelsen og få leve et liv til ære for Gud?

Kan du svare ja på disse spørsmålene, da er du av sannheten. Da er Herren deg nær og hører din bønn. Om det føles aldri så stengt for deg, betyr det ingen ting. Din bønn når like inn i Guds hjerte!

Hvis du derimot ber for å unnskylde din synd, eller hvis du bare vil bli kvitt syndens følger, men ikke dens lyst, da er du ikke av sannheten. Da sier Guds ord: "Hadde jeg urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre." Sal 66,18.

Men alle som søker Herren fordi de trenger ham selv og hans frelse for å komme vekk fra sin synd og for å eie det liv Jesus har vunnet oss, de kan med frimodighet regne med at Herren er nær og hører selv det minste hjertesukk!

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 143
Salme 144
Salme 145