onsdag 27. januar 2021

Bekjentskap

De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre, du forlater ikke dem som søker deg. (Salme 9,11) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 9-11

En av definisjonene på bekjentskap er "person en kjenner". I hebraisk tradisjon er navnet nær knyttet til personligheten. Det å kjenne Guds navn er altså å kjenne personen. Å virkelig kjenne noen krever at vi omgås en del og erfarer den andres personlighet. Etterhvert som jeg blir bedre kjent med Gud så stoler jeg mer og mer på ham. Jeg vet at han ikke forlater meg! Noen ganger kan det virke som om han er langt borte, men troen og erfaringen lærer meg at han er alltid der.

Dikteren beskriver denne erfaringen slik:
Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, 
under vekslende tider og kår.
Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris: 
Han er trofast i dag som i går.
Hvilken lykke og fred, ja, vidunderlig fred
som jeg har når med Jesus jeg går. 
La så allting forandres, min sang blir dog ved: 
Han er trofast i dag som i går.
(David Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 305)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du alltid er der for meg. Amen!