tirsdag 26. januar 2021

Prokrastinering

Da sa Josva til israelittene: Hvor lenge vil dere vente før dere går og inntar det landet som Herren, deres fedres Gud, har gitt dere? (Josva 18,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Josva 16-20

Josva minner oss om noe viktig i arbeidet i Guds rike. Ikke utsett det lenger! Gjør det du kan og begynn nå.

Vi skal selvsagt følge Guds tidsplan, enkelte ting kan ikke fremskyndes, men de hverdagslige tingene, andaktsstunden med bibellesning og bønn f.eks. Det er så enkelt å bli forstyrret eller avledet fra oppgaven som ligger rett foran oss. Den bror eller søster du skulle ha kontaktet og oppmuntret, det er ikke sikkert det kan vente til i morgen.

Prokrastinere er så nytt i norsk språk at det ikke står i bokmålsordlista ennå, men jeg finner følgende informasjon om ordet på nettet:

ETYMOLOGI: fra engelsk procrastinate, fra latin procrastinare, avledet av pro- og crastinus, avledet av cras 'i morgen'
BETYDNING OG BRUK: vegre seg for å handle, beslutte e.l. ; opptre forhalende, utsettende, sendrektig ; somle
EKSEMPEL: kollegene er lei av at han alltid prokrastinerer
Kilde: noab.no 

Hva er prokrastinering?
Prokrastinering kan kort oppsummeres som kunsten å utsette og velge bort viktige presserende gjøremål til fordel for unyttige gjøremål som får oss til å ha det bra akkurat nå.
Det finnes flere teorier for hvorfor vi prokrastinerer. I boken «Beyond the Pleasure Principle» fra 1922, forklarer Sigmund Freud prokastinering som en direkte årsak av det han kaller «lyst- og realitetsprinsippet».
Ifølge Freud ligger det i den mennesklige natur å prokrastinere. Derfor er lystprinsippet det dominerende hos alle unge mennesker. Vi higer etter alt det vi oppfatter som lystbetont, og unngår med nebb og klør alt som virker kjedelig og smertefullt. Når vi gradvis modnes, utvikles realitetsprinsippet i større eller mindre grad. Det er realitetsprinsippet som får oss til å gjennomføre en lite lystbetont oppgave, selv om den ikke gir oss en umiddelbar «gevinst» i form av å være morsom eller på annet vis givende.
Prokrastinering er kanskje mennesklig, men det er likevel en mager trøst når du har kastet bort hele formiddagen uten å fått gjort noe som helst.

La oss ikke prokrastinere i møte med våre gudgitte oppgaver.

Dikteren oppfordrer oss:
Arbeid, for natten kommer,
arbeid mens Gud gir tid. 
- - -
Skynd deg, for natten kommer,
hellig er livets krav.
Hva har du gitt til gjengjeld
han som alt deg gav?
Lev til din Herres ære,
ennå er tiden din!
Da skal når dagen slokner,
du til lys gå inn.
(Anna Louise Coghill, Frelsesarmeens Sangbok nr. 10)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg å handle i dag! Amen!