søndag 3. januar 2021

Kraft

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. (Romerne 1,16 - 2011) 

Dagens bibellesning: Romerne 1-2

I sann kristen tro er det kraft! Sprengkraft som kan endre livet radikalt. Kraft til å endre et menneskehjerte. Kraft til å frelse fra synd. Kraft til å bevege livet i en ny og bedre retning.

Det greske ordet for kraft her er dynamis.  Det kan også oversettes som makt, evne, mektig/kraftig gjerning, myndighet, styrke, velde. Derfra har vi ord som dynamikk og dynamitt.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for kraften og styrken som er i evangeliet. Takk for at du har frelst meg. Amen!