onsdag 24. februar 2021

Fortelle om Herren

De skal fortelle om Herren til kommende slekter (Salme 22,31b) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 21-23

Jesus har gitt oss i oppdrag å fortelle andre om ham. Noe av det viktigste er å fortelle og lære opp barn og unge. Det er et karakteristisk trekk ved diktaturer, både historiske og nåværende at de vil forby de kristne å lære sine barn om Jesus. Det er krefter også i vårt eget land som vil begrense vår rett til å lære våre barn opp i troen. Enn så lenge er vi frie, kjenner vi vårt ansvar og benytter vi anledningen?

Dikteren oppfordrer:
Bring det glade bud i øst og vest, 
tal om ham ditt hjerte elsker mest.
Si at i vår Frelsers åpne favn 
finner sjelen fred for sorg og savn.
Minn om bibelbokens sanne ord:
Evig liv får hver og en som tror.
Løft vår frelsesfane opp:
Kristus er verdens håp!
---
Si til unge og til eldre med
at de må bli Herrens krigere.
Ja, fortell om Hyrden først og sist,
om all himlens fryd som venter hist.
Rop det ut til alle, fjern og nær,
la basunen lyde, frelseshær.
Løft vår frelsesfane opp:
Kristus er verdens håp!
(Arthur S. Arnott, Frelsesarmeens Sangbok nr. 16)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å fortelle om deg. Amen!