torsdag 25. februar 2021

Én i det høye som taler min sak

Fremdeles har jeg et vitne i himmelen, én i det høye som taler min sak. Mine venner spotter meg, i gråt vender jeg blikket til Gud. (Job 16,19-20) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 15-16

Job følte at vennene sviktet ham. Han søkte Gud, men han forsto ikke helt Guds vei og vilje selv. Til tross for omstendighetene bekjente han sin tro og han søkte den levende Gud, selv under tårer.

Hva gjør jeg når omstendighetene er ubegripelig vonde, når livet er urettferdig, når jeg føler ingen forstår meg og jeg nesten drukner i mine egne tårer?

Dikteren vitner:
Jeg har en talsmann tro i nøden,
en trøster og en hjelper god.
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesus blod.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 626)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du alltid ser meg og forstår meg. Amen!