fredag 26. februar 2021

Det finnes ingen annen gud

Jeg er Herren, ingen annen, det finnes ingen annen gud enn jeg. (Jesaja 45,5a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jesaja 45-50

Gud er! Uavhengig av hva jeg tror, mener, forstår eller vil - Gud er! 

Da Moses ble utsendt ville han vite Guds navn slik at han kunne svare hvis han ble spurt om hvem som hadde sendt ham. Gud svarte Moses: "Jeg er den jeg er." Og han sa: "Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere." (2. Mosebok 3,14) Bibel 2011

Dikteren vitner:
Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
Om slekter svimler – blant stjernestimler
i høye himler, utallig vrimler
Guds grøde.
(Petter Dass, Frelsesarmeens Sangbok nr. 220)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du er den du er! Amen!