onsdag 10. februar 2021

Intet gode utenfor

Jeg sier til Herren: Du er min Herre! Jeg har intet gode utenfor deg. (Salme 16,2) Norsk Bibel 1988

Dagens Bibellesning: Salmene 15-17

"Jeg sier til Herren" - Jeg har et personlig forhold til Jesus. Jeg trenger ingen prest eller pastor for å ha kontakt med ham. Jeg snakker direkte med Jesus.

"Du er min Herre!" - Forholdet er ikke mellom to jevnbyrdige. Jesus er Herren! Jeg godtar dette og innretter meg deretter.

"Jeg har intet gode utenfor deg." - Alt som er godt for meg finnes i Jesus. Dette er blitt mitt hovedfokus.

Det er ikke slik at det ikke kan være gode ting i menneskers liv selv om de ikke har Jesus, men det beste for sjelen er å kjenne Jesus og leve for og med ham. Det holder i livet og døden.

Som kristen ser jeg at alt er skapt av Gud og at det er ham jeg kan takke for alt jeg har av velsignelse i mitt liv.

Dikteren sier det slik:
Jesus, du er alt, ja alt for meg, 
Jesus, du er alt, ja alt for meg, 
all min glede eier jeg i deg, 
Jesus, du er alt, ja alt for meg. 
(Arthur S. Arnott, Frelsesarmeens Sangbok nr. 335)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å holde fokus. Amen!