torsdag 11. februar 2021

Hos Gud er visdom

Med alderdom kommer visdom, et langt liv gir innsikt. Hos Gud er visdom og styrke, råd og forstand. (Job 12,12-13) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 11-12

Det er jo vel og bra at visdom og innsikt kommer med alderen. Problemet er at man rekker å gjøre mye dumt før visdommen og innsikten utvikler seg.

Heldigvis har jo Gud all visdom og innsikt og han gir gjerne til sine barn: "Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få." (Jakob 1,5) Bibel 2011

Å ta til seg av Guds visdom krever at vi er ydmyke og villige til å underordne oss. Det kan jo også være en noe vanskelig øvelse, men er tross alt den beste vei. Gud vet hvem vi er og det er ikke bare visdom han villig gir, men også tilgivelse og renselse: "Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." (1. Johannes' brev 1,9) Bibel 2011

Dessuten gir han oss kraft til å leve kristenlivet: "Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår," (Efeserne 3,20 Bibel 2011)

Så får jeg lov til å gå videre og kan regne med ikke bare Guds visdom, men også hans kraft.

Dikteren formulerer det slik:
Betro deg til Jesus hver morgen på ny,
han vil gi deg råd med sitt øye,
Betro deg til Jesus ved kveld som ved gry,
han ser til sin venn fra det høye.
(Carl Breien, Frelsesarmeens Sangbok nr. 12)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din tilgivelse og at jeg får begynne på nytt. Amen!