fredag 12. februar 2021

Til fred ble det bitre

Se, til fred ble det bitre, det som var så bittert for meg. Du har reddet min sjel fra ødeleggelsens grav. For du har kastet alle mine synder bak din rygg. (Jesaja 38,17) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jesaja 34-39

Da jeg ble frelst så ble livet nytt. Jeg hadde vært sår og bitter på grunn av en bestemt hendelse og kort tid etter at jeg var blitt frelst skjedde noe som fikk meg til å tenke på den hendelsen. Jeg forventet at den samme såre og bitre følelsen skulle velle opp i meg slik den alltid hadde gjort. Det skjedde ikke. I stedet kunne jeg betrakte minnet med fred i sinnet. Gud hadde helbredet meg.

Vonde ting har hendt meg også etter at jeg ble frelst og jeg har kjent på bitterhet igjen. Bibelen advarer mot bitterhet: "Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet." (Hebreerne 12,15) Bibel 2011

Den bitre roten som nevnes er syndig adferd. Faktisk er det slik at manglende vilje fra min side til å tilgi de som gjør galt mot meg er synd. Mangel på tilgivelse skaper alvorlig hindring i mitt forhold til Gud: "For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort." (Matteus 6,14-15) Bibel 2011

Noen ganger er det forholdsvis enkelt å overlate situasjonen til Gud og tilgi de som har gjort en vondt. Andre ganger er det skikkelig vanskelig og det kan være en tung kamp og kan virke helt umulig.

Tilgivelse er ikke det samme som å gi tillatelse til at en person kan fortsette å gjøre en vondt. Tilgivelse er heller ikke det samme som fornyet tillit til en person som har gjort en vondt. Jeg har vært i situasjoner hvor det ble nødvendig å utelukke mennesker, både enkeltpersoner og grupper, fra mitt liv for at jeg skulle kunne gå videre. Slike "skilsmisser" kan gi stor sorg og mismot, men dessverre er de noen ganger helt nødvendige for å kunne leve videre.

Jeg takker Gud for mot, kraft og fred midt i det hele. Det viktigste er å bevare hjertet uten bitterhet. "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det." (Ordspråkene 4,23) Bibel 2011

Dikteren vitner:
Underfull fred når jeg tynges under sorgen, 
Underfull fred under prøvelsenes tid. 
Underfull fred, Herren Gud er trygge borgen. 
Underfull fred! Underfull fred!
(Erik Leidzen, Frelsesarmeens Sangbok (1977) nr. 196)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du kan gi fred også i og gjennom det som gjør vondt. Amen!