søndag 4. januar 2015

039 ♥ Job 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 11 Job 11 Job 11 Job 11
Job 12 Job 12 Job 12 Job 12

Utvalgt kommentar

Job 12,11-13

Etter hvert erverver også menneskene seg visdom, − nemlig gjennom sine sanser og erfaringer.  V. 11.  Gjennom et langt liv får de omsider forstand.  V. 12.  Men hos Gud er "visdom og velde", "råd og forstand".  Han trenger ingen erfaring, ingen oppøving, − hos ham er alt fullkomment til stede.  V. 13.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 11
Job 12