søndag 28. februar 2021

Ord som hører Ånden til

Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. (1. Korinterbrev 2,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 1-2

Det fantes en ordbruk og begrepsbruk i kristne kretser som ble kalt Kanaan-språk, noen grupper bruker det fortsatt. Kanaan-språket er eller var, etter min mening, en salig blanding av gammeldags bibelspråk, sangtekster og teologiske begreper. Mange har i de siste ti-årene vært opptatt av å fjerne Kanaan-språket fordi vi må snakke så moderne mennesker forstår. Mye av den utviklingen er positiv. Det norske språket er i stadig utvikling og det er derfor nødvendig å oppdatere både bibelspråket, sangtekstene m.m. slik at det gir mening i dag. Men i vår iver etter å bli forstått av verden har vi også kastet ut en del teologiske begreper som er helt nødvendig for å forstå troen: synd, nåde, lov, evangelium, rettferdiggjørelse, helliggjørelse. Uten forståelse for disse ordene og begrepene blir det vanskelig å fatte hvorfor jeg trenger Jesus.

Alle fagfelt har sitt eget språk. Da jeg skulle lære regnskap måtte jeg lære meg nye begreper som debet og kredit. Da jeg skulle ta i bruk en datamaskin måtte jeg forholde meg til mange nye begreper. Idretten har et eget språk. Helsevesenet har et eget språk. Ja, til og med i strikkeverdenen finnes begreper som ikke gir god mening for den som står utenfor: rett, vrang, maske og felle. Disse ordene har én mening når vi snakker om strikking og betyr noe helt annet i andre sammenhenger.

Som kristen trenger jeg noen solide bibelske og teologiske begreper for å snakke om min tro. I tillegg trenger jeg Guds Ånd for å forstå dybdene i det Gud gjør for meg.

Dikteren ber:
Helligånd, du livets kilde, 
guddomsmakt så høy og mild,  
å, at du meg fylle ville, 
døpe meg med Åndens ild. 
Rens du meg, rens du meg,
ved et  kraftens ord fra deg.
(Elisabeth Codner, Frelsesarmeens Sangbok nr. 217)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du hjelper meg å finne de rette ordene. Amen!