mandag 1. mars 2021

Bønnealteret

Da sa Jakob til sitt hus og til alle dem som var med ham: "Få bort de fremmede gudene som finnes hos dere, rens dere og skift klær! Vi skal bryte opp og dra til Betel! Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som svarte meg den dagen jeg var i nød, og som var med meg på veien." (1. Mosebok 35,2-3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 32-35

Når jeg ønsker å reise et bønnealter i mitt liv, er det nødvendig at jeg rydder bort alt som vil binde, forstyrre og konkurrere om min oppmerksomhet. Jeg trenger å bli renset og jeg trenger å fjerne det som Gud ikke har behag i. Dette skjer ved at jeg starter med å be. Da vil jeg etter hvert erfare hva som kommer i veien for meg og dessuten vil Gud veilede meg når jeg ber.

Dikteren ber:
Tilgi oss våre synder og bøy vårt hårde sinn,
til hellighet skap lengsel og dra oss til deg inn.
Tenn Åndens ild i hjertet og fyll oss med deg selv,
så vi kan glad deg tjene til livets siste kveld.
(David. Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 261)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg i min bønn. Amen!