torsdag 25. mars 2021

Grensesteiner

Folk flytter grensesteiner. De stjeler småfe og sender dem på beite. (Job 24,2) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 23-24

Job beskriver et klart lovbrudd og en enorm frekkhet. Tyvene forsøker ikke å skjule sin synd. Dyrene de har stjålet beiter helt åpent så alle kan se.

Flytting av grensesteiner skjer også i det åndelige. Allerede i skapelsen satte Gud grenser. Fristeren kom og sådde tvil om Guds bud. Har Gud virkelig sagt...? Menneskene ble ulydige mot Guds bud og vi lider fortsatt under konsekvensene.

Kampen om Guds ord og bud står stadig. Grensesteinene flyttes og urettferdigheten blomstrer.

Den eneste "motgiften" er Jesus. Han er den eneste som kan forandre hjerter. Jo mer jeg omgås ham, jo mer ønsker jeg urettferdigheten til livs, både i meg selv og i mine omgivelser.

Dikteren sier:
En stille stund med Jesus, hva kraft den har med seg. 
Hva lyst den gir å vandre på Herrens budords veg. 
Den gir meg mot å leve og lide for hans navn, 
en søt og salig forsmak på hvilen i hans favn.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 108)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å respektere dine grensesteiner. Amen!