tirsdag 16. mars 2021

Guds stemme

Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før: "Samuel, Samuel!" Og Samuel svarte: "Tal, din tjener hører!" (1. Samuelsbok 3,10) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Samuelsbok 1-5

Samuel gjorde tjeneste for Gud, men kjente ikke Guds stemme. Han måtte få litt mer opplæring før han forsto at det var Gud som talte til ham. Dessverre var læreren også litt treg. Det tok en stund før Eli skjønte at det var Gud som ville snakke med Samuel. 

Da jeg var nyfrelst var jeg veldig opptatt av hvordan mennesker hørte fra Gud. Jeg hørte vitnesbyrd om hvordan Gud hadde talt til dem, men jeg ville vite mer. Hvordan visste de at det var Gud? Hvordan hørtes Guds stemme ut? Var det noe man hørte i sitt indre eller var det virkelig lyd? Svarene var veldig forskjellige og ikke så lett å bli klok på.

Etter 35 år har jeg med sikkerhet hørt Guds stemme med mitt fysiske øre et par ganger. Det er ikke så vanlig som jeg trodde. Gud taler først og fremst når jeg tilbringer tid med ham i bønn.  Det er den stille susen eller lyden av skjør stillhet som Elia hørte i 1. Kongebok 19, 11-13. Men det er lett å bli lurt, så mine erfaringer må prøves på Bibelen og det jeg lærer gjennom forkynnelsen og bibelundervisning. Jeg må være som jødene i Tessalonika som det fortelles om i Apostelgjerningene 17,12. Jeg må undersøke Bibelens selv for å se om det som læres stemmer. Det er mange forvridde lærer og teorier der ute og jeg er selv blitt lurt av mennesker som ikke gikk Guds ærend. Heldigvis har Gud gitt oss sin Ånd som hjelper oss å finne veien. Med erfaring kommer større forståelse for når det er Gud som taler og når noe er feil.

Dikteren vitner:
Herre, nå vil jeg høre stemmen din,
høre alt du har å si.
Selv om det kan være vanskelig
vil jeg det videre gi.
---
Tal, Herre, jeg er din tjener.
Tal, Herre, din tjener hører.
Tal, Herre, tal.
(Jostein Nielsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 474)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du taler tydelig når jeg søker deg helhjertet. Amen!