mandag 15. mars 2021

Ikke opp til meg

Farao sa til Josef: "Jeg har hatt en drøm, og det er ingen her som kan tyde den. Men jeg har hørt om deg at når du hører en drøm, kan du tyde den." Josef svarte farao: "Det er ikke opp til meg, bare Gud kan gi et svar som er godt for farao." (1. Mosebok 41,15-16) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 40-43

Josef var rask til å gi Gud æren for Guds gave. Josef kunne ikke tyde drømmer, det var Gud som viste ham hva drømmene betød. Dette kommer også fram når Farao har fortalt hva han drømmer og Josef sier flere ganger at det er Gud som har talt til Farao gjennom drømmene.

I Frelsesarmeen er det vanlig å takke for applaus ved å peke oppover, det minner om at det er Gud som skal ha æren. Enten det er medfødte talenter eller nådegaver som er i virksomhet så er det Gud som fortjener æren.

Dikteren sier:
Så tenn i vårt hjerte 
din hellige ild! 
For alltid og evig 
vi hører deg til!
---
Halleluja! Din er æren. 
Halleluja! Amen. 
Halleluja! Din er æren. 
Forny oss igjen!
(William Paton Mackay, Schibboleth nr. 242)

BØNN:  Kjære Jesus. Din er makten og æren. Amen!