søndag 14. mars 2021

Guds tempel

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! (1. Korinterbrev 6,19-20) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 5-6

Det er et stort under dette at Gud har valgt å bo i mennesker ved sin Ånd. Jesus er flyttet inn. Gir jeg ham eiendomsretten? 

Vi synger:
Vet du ei, vet du ei, du er et tempel?
Vet du ei, vet du ei, du er et tempel?
Vet du ei, vet du ei, du er et tempel?
Du er et tempel for Den Hellige Ånd.
---
Fylt med kraft, fylt med seier, fylt med lovsang.
Fylt med kraft, fylt med seier, fylt med lovsang.
Fylt med kraft, fylt med seier, fylt med lovsang.
Du er et tempel for Den Hellige Ånd.
---
Ja jeg vet, ja jeg vet, jeg er et tempel.
Ja jeg vet, ja jeg vet, jeg er et tempel.
Ja jeg vet, ja jeg vet, jeg er et tempel.
Jeg er et tempel for Den Hellige Ånd.

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du har valgt å bo i meg. Amen!