søndag 28. mars 2021

Kardemommeloven

Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. (1. Korinterbrev 10,23-24) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 9-10

Mulig at jeg er uærbødig i møte med bibelteksten, men disse versene får meg til å tenke på Kardemommeloven:  
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
(Folk og røvere i Kardemomme by av Thorbjørn Egner, 1955)

Den eneste loven som finnes i Kardemomme by understreker at så lenge ingen blir skadet kan man gjøre hva man vil. Det burde jo være en enkel regel å leve etter, men så vet vi at livet er ikke så enkelt. Menneskers egoisme, grådighet og ondskap lar seg ikke undertrykke så lett.

Vårt bibelord i dag taler om det som er tjenlig og det som bygger opp, først og fremst for min neste. I bibelsk sammenheng så er det jo ikke mennesker, men Gud som må definere hva som er tjenlig og hva som i sannhet er oppbyggelig.

Kardemommeloven kommer til kort, den kan ikke endre det grunnleggende i menneskenes hjerter, men Guds kjærlighet har makt til å endre menneskers hjerter.

Dikteren forteller:
Jeg ville selv bli god og gjøre rett,
og du vil kanskje tro at det var lett.
Ja, prøv, så skal du se hvor vanskelig det ble.
Men du kan og få se Guds kjærlighet.
---
Guds kjærlighet kom jeg aldri fra.
Hele livets rikdom jeg vet,
var det Gud som gav.
(Kjell Lyster, Frelsesarmeens Sangbok nr. 632)

BØNN:  Kjære Jesus. Lær meg hva som er tjenlig. Amen!