torsdag 4. mars 2021

Rene hender

Den rettferdige holder fast på sin vei, for rene hender gir større styrke. (Job 17,9) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 17-18

Det siste året er vi gang på gang blitt minnet om betydningen av å ha rene hender. Jeg har ikke pålitelig statistikk, men folk snakker om at de har vært mindre forkjølet og at influensaen har uteblitt det siste året. En lege skrev en kronikk hvor hun mente at det har direkte sammenheng med at vi er blitt flinkere til å holde hendene rene.

Rene hender i Bibelen dreier seg om å leve rett, i gudsfrykt og hellighet. Man lever som man forkynner. Man er hel i sin ferd. Den som lever i harmoni med sine idealer tåler mer motgang og motstand. Dessuten regner vi med at Gud også vil gi styrke når hjertet er helt med ham.

Dikteren sier:
Når Åndens ild på hjertets alter brenner,
når sjel og sinn er satt i hellig brann,
når vi mot Herren løfter rene hender,
just da sitt verk ved oss han fremme kan.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 472)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg til å leve som jeg lærer. Amen!